საკონტაქტო ინფორმაცია

icon_widget_image უნივერსიტეტის ქუჩა N2, თბილისი, საქართველო icon_widget_image +(995) 522 22 22 97 icon_widget_image ორშ-შაბ: 09:00 - 18:00; კვირა - დაკეტილია
ანაქსი გთავაზობთ

სახანძრო უსაფრთხოების სისტემები

სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, შენობა აღჭურვილი იყოს ტექნიკურად გამართული სახანძრო უსაფრთხოების სისტემებით, რომელიც შეესაბამება საქართველოში მოქმედ 41-ე დადგენილებასა და ამერიკული NFPA-ს სტანდარტებს.
სახანძრო უსაფრთხოება

სერვისები

სახანძრო სიგნალიზაცია

საშუალებას გვაძლევს სწრაფად აღმოვაჩინოთ ცეცხლის კერა და მოვახდინოთ შესაბამისი რეაგირება

საევაკუაციო მაუწყებლობა

ამცნობს მოსახლეობას მოსალოდნელი საფრთხის შესახებ და მიუთითებს როგორ დატოვონ ტერიტორია

სათადარიგო ელ. მომარაგება

უზრუნველყოფს სახანძრო უსაფრთხოების სისტემების სრულყოფილ მუშაობას ელ. ენერგიის არქონის შემთხვევაში

ავტოსაშხეფი სისტემა

ავტომატური სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს ცეცხლის კერის დროულად აღმოფხვრას და იცავს შენობას ცეცხლის გავრცელებისგან სახანძრო უსაფრთხოების სამსახურის მოსვლამდე

კვამლგამწოვი ვენტილაცია

სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს დახურული სივრცეებიდან კვამლის დროულად მოცილებასა და საევაკუაციო გზებზე სუფთა ჰაერის შენარჩუნებას

სახანძრო უსაფრთხოება

სერვისები

საპროექტო მომსახურება
ავტომატური სახანძრო სისტემები
სახანძრო სიგნალიზაციის სისტემები
საევაკუაციო მაუწყებლობა
სახანძრო ვენტილაციის სისტემები

ჰაერის დაწნეხვა, კვამლის გაწოვა, სუფთა ჰაერის შენობაში შემოტანა

ცეცხლმაქრების ინსპექტირებას და დამუხტვა
საევაკუაციო გეგმის შედგენა

გაქვთ კითხვები?